RESORTOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA
SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI

  

 

  • Kierownictwo

00 - 909 Warszawa

 ul. Żwirki i Wigury 9/13 

Telefony:

Sekretariat: + 48 22 6847372
Kancelaria:  + 48 22 6847981
Fax:           + 48 22 6847145
e-mail: 
sekretariat.rczsiut@wp.mil.pl

 

 

  • Dział Techniczny

00 - 904 Warszawa

ul. Rakowiecka 4a  

Telefony:

Szef Oddziału: + 48 22 6871314

Fax:              + 48 22 6871551

e-mail:  kierownik.rczsiut@wp.mil.pl

 

 

  • Zamówienia
    Publiczne

00 - 909 Warszawa 60

 ul. Żwirki i Wigury 9/13 

Telefony:

+ 48 22 6848363

+ 48 22 6847818

  + 48 22 6847272  

Kancelaria: + 48 22 6847981
Fax:          + 48 22 6847145
e-mail:   zamowienia@wp.mil.pl